"Υιοθετόντας μια οικογένεια" - Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

HLB Cyprus partners and staff have adopted the campaign "Υιοθετόντας μια οικογένεια" by providing goods such as clothing, kid's toys and food to assist families in need during the Christmas festivities and throughout the year.