ΦΟΡΟΤΙΤΙΒΙΣΜΑΤΑ

January 30, 2020

“…σύμφωνα με το Άρθρο 10(β) του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών (Ν52/80 Ο.Τ) δωρεές που γίνονται από γονείς σε παιδιά, καθώς και μεταξύ συζύγων δε θεωρούνται διαθέσεις και συνεπώς δεν υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών (Φ.Κ.Κ)…”

Για πιο λεπτομερή ανάλυση, θα μπορούσατε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα: [email protected]

Πάντα με εκτίμηση και σεβασμό προς εσάς.

HLB Cyprus Ltd

Image
Get in touch
Whatever your question our global team will point you in the right direction
Start the conversation
Image

Sign up for HLB insights newsletters

Related content